KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL SPLIT

Sjedište: Rendićeva 11

21000 Split

Poslovnica Supilova 38

Tel/fax. 021/358-262

ID-KOD HR-AB-21-060032572

OIB: 34907889490

e-mail: info@kvarner-express.com

web: www.kvarner-express.com

RADNO VRIJEME POSLOVNICE

Od ponedjeljka do petka 09.00-14.00 sati

 

Karta gdje je poslovnica